Lone Workers

Bij werkzaamheden waarbij de medewerkers van uw klanten er alleen voor staan en of werkzaamheden verrichten in gevaarlijke omgevingen is de beveiliging van personeel een noodzaak.

Agressieve klanten, fysieke werkzaamheden en gevaarlijke omstandigheden zijn slechts enkele voorbeelden waarbij een directe alarmering en hulpopvolging van groot belang is.

Er kunnen zich situaties voor doen waarbij uw klant er alleen voor staat:

alleen op huisbezoek gaan,
alleen een cliënt begeleiden naar een andere afdeling
of tijdens het zorg verlenen

Vaak gaat het goed. Er zijn echter ook gevallen waarin men te maken heeft met een over eisende persoon, ongewenste intimiteiten, bedreigingen of agressie. Zulke gebeurtenissen zijn bedreigend en vragen om een directe respons.

SafeTracker biedt voor “alleen werkers” veilige oplossingen om adequaat in zulke gevallen te kunnen reageren. De oplossingen zijn mobiel en gebaseerd op de nieuwste GPS techniek. Traceren, lokaliseren en communiceren direct gekoppeld met de meldkamer.

Voor de Lone Workers toepassing leveren wij de volgende toestellen: